Електрически повдигачи

За преместване и повдигане на метални листове, които чрез засмукване, генерирано от вакуумна помпа, позволяват бързо и управляемо захващане.