Търсите повече информация?

Свържете се с нас

Запитване за продукт

Нашият сервиз има знанията, опита и възможността да ремонтира и обслужва не само продуктите на проидзводителите, на които сме прдставители, но и на много други. 

Ние предлагаме:

- Диагностика, анализ и оценка на състоянието на машините, както и препоръки относно експлоатацията и поддръжката на техниката от страна на клиентите.

- Гаранционен и извън гаранционен сервиз за извършване на диагностика, основни, профилактични и периодични ремонти и облужвания на заваръчно оборудване и оборудването към него; механизация и автоматизация.